Në zbatim të PROTOKOLLIT TË VERDHË të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë, AVEL Sh.p.k. po zbaton dhe ndjek në mënyrë të përpiktë të gjitha masat higjeno sanitare të këtij protokolli. Klikoni në linkun më poshtë për t'u njohur me masat higjeno sanitare sipas këtij protokolli.