PAKETA E XHAMAVE

RIPARIM XHAMIT TË DËMTUAR

Riparimi i xhamit të dëmtuar 2,500 Lekë përfshin: materiale dhe orë punë.

Profesionistët e Peugeot janë këtu për ju për çdo dëmtim të xhamit, të cilat janë më të vogla se diametri deri 50 mm dhe nuk janë në fushë-pamjen e shoferit. Së pari, bëhet një vlerësim nëse dëmi është i riparueshëm, duke përdorur pajisje të specializuara të sofistikuara dhe më pas ajo do të riparohet në më pak se 1 orë. Në rast se dëmtimi nuk mund të riparohet, juve ju ofrohet zëvendësimi i xhamit kundrejt nje çmimi të personalizuar vetëm për ju.