KONTROLLI I BATERISE

LLOJET E BATERIVE

POWER BULL + D - 12V | 60Ah | 540 A(EN) Përmasat: 241x175x175 Çmimi: 13,260 Lekë

POWER BULL + D - 12V | 60Ah | 640 A(EN) Përmasat: 241x175x175 Çmimi: 13,150 Lekë

POWER BULL + D - 12V | 70Ah | 720 A(EN) Përmasat: 278x175x175 Çmimi: 21,450 Lekë

POWER BULL + D - 12V | 70Ah | 760 A(EN)STT Përmasat: 278x175x175 Çmimi: 29,640 Lekë

POWER BULL + D - 12V | 75Ah | 800 A(EN) Përmasat: 278x175x175 Çmimi: 16,250 Lekë

Për të përmbushur paketën, është e nevojshme të lini akumulatorin (e vjetër) në qendrën e servisit. Paketat janë të vlefshme për pjesët rezervë origjinale që gjenden në servisin e autorizuar të Peugeot në Shqipëri.