INTERVALET E SHERBIMIT

Kujdes i plotë

Çdo automjet ka ciklin e vet të mirëmbajtjes të përcaktuar nga prodhuesi në koordinim me karakteristikat e tij teknike. Zbuloni se cilat lloje kontrolli përfshijnë shërbimin e automjetit tuaj Peugeot.

SHËRBIMI PËRSHKRIMI SHËRBIMI I PARË 2.500 km (3 muaj) ÇDO 5.000 km (6 muaj) ÇDO 10.000 km (1 vit)
HEQ/RIMBUSH • Ndërrim i vajit të motorit
• Filtër karburanti
ZËVENDËSO • Filtër vaji
• Filtër karburanti
• Filtri i kabinës
• Filtër ajri
NIVELET • Vaji i motorit
• Alkool i frenave
• Uji i fshirëseve të xhamit
• Niveli i antifrizës
• Niveli i vajit të sistemit të drejtimit
• Niveli i UREA
KONTROLLE • Sinjalet
• Gjendja e fenerëve dhe tapetet
• Boria
• Sprucatorët e ujit të xhamave
• Fshirëset e xhamit
• Gjendja e tensionuesit të rripit të jashtëm
• Frenat e dorës
• Gjendja e tubave të frenave
• Veshja e ferrotave
• Konsumi i disqeve
• Gjendja e mbrojtëseve plastike
• Amortizatorët
• Gjendja e gomave
• Presioni i gomave
• Kontroll komplet i automjetit
• Rrjedhje gazi
• Kandelet
• Gjendja e baterisë