rreth nesh

AVEL Sh.p.k. Tirana, Albania bashkëpunon me të gjitha bankat e nivelit të dytë dhe institucionet finaciare që operojnë në Republikën e Shqipërisë

AF INSTITUTION
BKT
CREDINS
INTESA
LANDESLEASE
OTP
RAIFFEISEN
ALBANIA LEASING

Për më shumë informacion na kontaktoni.