NDËRRIMI I FILTRAVE

NDËRRIMI I FILTRAVE

Filtrat e makinave janë të domosdoshëm nëse doni që makina juaj e dashur të funksionojë siç duhet. Kur një nga filtrat tuaj bllokohet, mund të shkaktojë probleme dhe të ndikojë në performancë. Ju mund të vini re një humbje të energjisë, tym të ndotur, dritë vaji ose madje edhe dështim të motorit. Filtrat e ndryshëm në makinën tuaj duhet të zëvendësohen rregullisht. Çdo makinë ka katër filtra kryesorë: filtri i kabinës, filtri i vajit, filtri i karburantit dhe filtri i ajrit. Funksioni i të gjithë këtyre filtrave është të lejojë prurjet dhe kapjen e papastërtive: pluhurin dhe ndotësit në ajër, papastërtitë në karburant ose papastërtinë në vajin e motorit. Nëse filtrat e automjetit tuaj nuk zëvendësohen me kohë, ato nuk do të funksionojnë siç duhet dhe në fund të fundit, kjo mund të shkaktojë një ndikim negativ në automjetin tuaj. Duke zëvendësuar filtrat, makina juaj do të jetë më efikase.