Peugeot Rifter

cover.jpg

NIVELET E PAJISJEVE

МОТОRI

110
Fuqia motorike (KF)
119
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km
BlueHDi 110 S&S
5,5
Konsumi i kombinuar
4,403
Gjatësia (m)
33,5
Përshpejtimi 0-1000 m (në sekonda), vetëm me drejtues

MË SHUMË DETAJE

Мotori
Benzinë
PureTech 110 BVM6
Fuqia motorike (KF) 110
Vëllimi (cm3) 1199
Numri i cilindrave / Skedulimi 3 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 81 / 110 deri në 5,500
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 205 deri në 1750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 25 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 6,3
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 5
Konsumi i kombinuar 5,5
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 119
Serbatori (në litra) 61
Lloji i karburantit Benzinë
100
Fuqia motorike (KF)
112
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km
BlueHDi 100 S&S
4,3
Konsumi i kombinuar
4,403
Gjatësia (m)
34,4
Përshpejtimi 0-1000 m (në sekonda), vetëm me drejtues

MË SHUMË DETAJE

Мotori
Naftë
BlueHDi 100 S&S BVM5
Fuqia motorike (KF) 100
Vëllimi (cm3) 1499
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 75 / 100 deri në 3500
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 240 deri në 1750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 4,8
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 4
Konsumi i kombinuar 4,3
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 112
Serbatori (në litra) 50
LLoji i karburantit Naftë
130
Fuqia motorike (KF)
113
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Konsumi i kombinuar
4,403
Gjatësia (m)
32,3
Përshpejtimi 0-1000 m (në sekonda), vetëm me drejtues

MË SHUMË DETAJE

Мotori
Naftë
BlueHDi 130 S&S BVM6
Fuqia motorike (KF) 130
Vëllimi (cm3) 1499
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 96 / 130 deri në 3 750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 300 deri në 1750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 4,8
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 4
Konsumi i kombinuar 4,3
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 113
Serbatori (në litra) 50
Lloji i karburantit Naftë

МОТОRI

110
Fuqia motorike (KF)
119
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km
BlueHDi 110 S&S
5,5
Konsumi i kombinuar
4,403
Gjatësia (m)
33,5
Përshpejtimi 0-1000 m (në sekonda), vetëm me drejtuesin

MË SHUMË DETAJE

Мotori
Benzinë
PureTech 110 BVM6
Fuqia motorike (KF) 110
Vëllimi (cm3) 1199
Numri i cilindrave / Skedulimi 3 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 81 / 110 deri në 5,500
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 205 deri në 1750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 25 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytetit (litra/100km) 6,3
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 5
Konsumi i kombinuar 5,5
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 119
Serbatori (në litra) 61
LLoji i karburantit Benzinë
100
Fuqia motorike (KF)
112
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km
BlueHDi 100 S&S
4,3
Konsumi i kombinuar
4,403
Gjatësia (m)
34,4
Përshpejtimi 0-1000 m (në sekonda), vetëm me drejtuesin

MË SHUMË DETAJE

Моtori
Naftë
BlueHDi 100 S&S BVM5
Fuqia motorike (KF) 100
Vëllimi (cm3) 1499
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 75 / 100 deri në 3500
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 240 deri në 1750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 4,8
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 4
Konsumi i kombinuar 4,3
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 112
Serbatori (në litra) 50
Lloji i karburantit Naftë
130
Fuqia motorike (KF)
113
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Konsumi i kombinuar
4,403
Gjatësia (m)
32,3
Përshpejtimi 0-1000 m (në sekonda), vetëm me drejtuesin

MË SHUMË DETAJE

Мotori
Naftë
BlueHDi 130 S&S BVM6
Fuqia motorike (KF) 130
Vëllimi (cm3) 1499
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 96 / 130 deri në 3 750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 300 deri në 1750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 4,8
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 4
Konsumi i kombinuar 4,3
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 113
Serbatori (në litra) 50
Lloji i karburantit Naftë
130
Fuqia motorike (KF)
113
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Konsumi i kombinuar
4,403
Gjatësia (m)
32,5
Përshpejtimi 0-1000 m (në sekonda), vetëm me drejtuesin

MË SHUMË DETAJE

Мotori
Naftë
BlueHDi 130 S&S EAT8
Fuqia motorike (KF) 130
Vëllimi (cm3) 1499
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 96 / 130 deri në 3 750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 300 deri në 1750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 4,6
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 4,1
Konsumi i kombinuar 4,3
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 113
Serbatori (në litra) 50
Lloji i karburantit Naftë

МOTORI

110
Fuqia motorike (KF)
119
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km
BlueHDi 110 S&S
5,5
Konsumi i kombinuar
4,403
Gjatësia (m)
33,5
Përshpejtimi 0-1000 m (në sekonda), vetëm me drejtuesin

MË SHUMË DETAJE

Моtori
Benzinë
PureTech 110 BVM6
Fuqia motorike (KF) 110
Vëllimi (cm3) 1199
Numri i cilindrave / Skedulimi 3 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 81 / 110 deri në 5,500
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 205 deri në 1750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 25 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 6,3
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 5
Konsumi i kombinuar 5,5
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 119
Serbatori (në litra) 61
LLoji i karburantit Benzinë
100
Fuqia motorike (KF)
112
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - g/km
BlueHDi 100 S&S
4,3
Konsumi i kombinuar
4,403
Gjatësia (m)
34,4
Përshpejtimi 0-1000 m (në sekonda), vetëm me drejtuesin

MË SHUMË DETAJE

Мotori
Naftë
BlueHDi 100 S&S BVM5
Fuqia motorike (KF) 100
Vëllimi (cm3) 1499
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 75 / 100 deri në 3500
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 240 deri në 1750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 4,8
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 4
Konsumi i kombinuar 4,3
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 112
Serbatori (në litra) 50
LLoji i karburantit Naftë
130
Fuqia motorike (KF)
113
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - g/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Konsumi i kombinuar
4,403
Gjatësia (m)
32,3
Përshpejtimi 0-1000 m (në sekonda), vetëm me drejtuesin

MË SHUMË DETAJE

Мotori
Naftë
BlueHDi 130 S&S BVM6
Fuqia motorike (KF) 130
Vëllimi (cm3) 1499
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 96 / 130 deri në 3 750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 300 deri në 1750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 4,8
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 4
Konsumi i kombinuar 4,3
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 113
Serbatori (në litra) 50
LLoji i karburantit Naftë
130
Fuqia motorike (KF)
113
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Konsumi i kombinuar
4,403
Gjatësia (m)
32,5
Përshpejtimi 0-1000 m (në sekonda), vetëm me drejtuesin

MË SHUMË DETAJE

Мotori
Naftë
BlueHDi 130 S&S EAT8
Fuqia motorike (KF) 130
Vëllimi (cm3) 1499
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 96 / 130 deri në 3 750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 300 deri në 1750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 4,6
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 4,1
Konsumi i kombinuar 4,3
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 113
Serbatori (në litra) 50
Lloji i karburantit Naftë

DIMENSIONET

Dimensionet e jashtme
Gjatësia (m) 4,403
Gjerësia me pasqyra te hapura / të mbyllura (m) 2,107 / 1,921
Lartësia (m) 1,878
Lartësia nga toka (m) 0,174 deri në 0,176
Distanca aksiale (m) 2,785
Distanca nga parakolpi tek aksi para (m) 0,892
Distanca nga prapakolpi tek aksi prapa (m) 0,726
Rrezja e manovrimit (m) 5,42
DIMENSIONET E BRENDSHME
Numri i vendeve 5
Gjerësia në pjesën e brendshme para/pas (m) 1,508 / 1,509
Volumi i bagazhit (Litra sipas standartit VDA) 775
Volumi i bagazhit me ulëse të palosura (Litra sipas standartit VDA) 3000
Gjatësia e bagazhit(m) 1,000